සමාගම් පුවත්

 • What are the characteristics of zero cold water gas water heaters?

  ශුන්ය සීතල වතුර ගෑස් ජල තාපකවල ලක්ෂණ මොනවාද?

  Zero Cold water heater භාවිතා කරන විට සීතල ජලය නිපදවන්නේ නැත.පළමුවෙන්ම, සාමාන්ය ජල තාපක සඳහා, කරාමය සහ ජල තාපකය අතර යම් දුරක් පවතින අතර, නල මාර්ගයේ සීතල ජලය ඉතිරි වනු ඇත.ඔබ උණු වතුර භාවිතා කරන සෑම අවස්ථාවකම, ඔබ කළ යුත්තේ ...
  තවත් කියවන්න
 • The difference between an electric water heater and a gas water heater?

  විදුලි ජල තාපකයක් සහ ගෑස් ජල තාපකයක් අතර වෙනස?

  කාලයට අනුකූලව, විදුලි ජල තාපක, ගෑස් ජල තාපක සහ සූර්ය බලශක්තිය වැනි බොහෝ තේරීම් තිබේ. වඩා ලාභදායී සහ භාවිතා කිරීමට වඩා හොඳ කුමක්ද?අපි පහත ගණනය දෙස බලමු!1. පිරිවැය සංසන්දනය මිලෙන් පමණක් ගණනය කර,...
  තවත් කියවන්න
 • What are the disadvantages of gas water heaters?

  ගෑස් ජල තාපකවල අවාසි මොනවාද?

  විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය දියුණු වීමත් සමඟ මිනිසුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය සහ තත්ත්වයන් ද විශාල ලෙස වැඩිදියුණු වී ඇත.නිදසුනක් වශයෙන්, ශීත ඍතුවේ දී, මිනිසුන්ට තමන්ගේම නිවෙස්වල ස්නානය කළ හැකි අතර, ශීත ඍතුවේ දී උණු වතුර ලබා ගැනීම බොහෝ මිනිසුන්ට දුරස්ථ නොවේ.ඒක අමාරු දෙයක්, නමුත් ...
  තවත් කියවන්න